Waterkwaliteit Molenakker

Op jullie vragen over de waterkwaliteit van de vijvers / wateren op Molenakker kunnen wij als gemeente het  volgende antwoorden:

Afgelopen zomer hebben we een bioloog van het waterschap peel en maas geraadpleegd over de waterkwaliteit. Hij is ter plekke geweest en heeft wat onderzoek verricht.

Het oordeel was dat de waterkwaliteit goed is er staan voldoend waterplanten in die gunstig zijn voor de waterkwaliteit.

Gisteren ben ik bij de heer Vogels (Poldermolen 2) geweest hij dacht dat het water vervuild was  het bleken draadalgen te zijn die voor de duiker lagen  het riet gaat hier nog gemaaid worden de algen worden dan ook verwijderd.

De achterzijde van Jan Linders ik ben hier ter plekke geweest met de uitvoerder van prioverve het onkruid op de verharding was niet op beeld hij laat dit in order maken. Het groen heeft hier een ecologische functie Natuurlijk groen.

Dit betekend dat het een natuurlijke uitstraling heeft en dat het geen stak plantsoen is. Het gras is inmiddels gemaaid  rondom de bomen en onder het hekwerk zal nog  bij gemaaid worden.. Het stamschot van de knotwilgen is verwijderd op het lange pad zodat er meer uitzicht is.

In het najaar worden de knotbomen binnen de bebouwde kom geknot.  Het wek staat vanaf week 45 op het programma.

Het groen voldoet aan de normen van ons onderhoudsbestek

Wij hopen jullie voldoende te hebben geïnformeerd

 Cor Wolters.
Gemeente Weert

Fietsbrug

De gemeenteraad van Weert heeft woensdagavond ingestemd met de realisatie van een fietsbrug tussen de nieuwbouwwijk Laarveld en de wijk Molenakker.

Tijdens een eerdere commissievergadering, ter voorbereiding op de raadsvergadering van woensdagavond, kregen de (toekomstige) bewoners van Laarveld de vrees dat de gemeenteraad af wilde zien van de fietsbrug. Er werd een petitie opgestart die ruim 500 handtekeningen opbracht ten behoeve van de realisatie van de fietsbrug. Ook de Montessorischool in de wijk Molenakker stuurde een brief waarbij ze de gemeenteraad vroeg om in te stemmen met de realisatie van de fietsbrug. Tenslotte sprak een van de initiatiefnemers van de petitie de gemeenteraad toe om in te stemmen met de fietsbrug.

De gemeenteraad stemde woensdagavond in met de komst van de fietsbrug. Dat gebeurde unaniem. Er werd ook unaniem een motie ingediend waarbij de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders de opdracht gaf om een goede fietsbrug te realiseren met een zo laag mogelijk hellingspercentage, zodat deze gebruiksvriendelijk is.

Met de realisatie van de fietsbrug is een kostenplaatje van circa 1,5 miljoen euro gemoeid. De gemeenteraad wil dan ook dat deze brug veelvuldig gebruikt gaat worden. Er zal nader onderzocht moeten worden welke definitieve locatie de brug krijgt en welk hellingspercentage mogelijk is. Omdat de Ringbaan-Noord een route is voor vrachtwagens met gevaarlijke stoffen moet deze brug ook volgens de bijbehorende eisen (hoogte) voldoen.

Door in te stemmen met het besluit wordt de huidige oversteek bij de turborotonde veiliger gemaakt, komt er een fietsbrug en komt er ook een gelijkvloerse oversteek tussen Laarveld en de Wiekendreef.

Voortgang besluitvorming over fietsoversteek Hushoven/Laarveld – Molenakker

Geachte wijkbewoner

Op 18 mei 2018 hebben wij namens de gemeente een mail ontvangen. In deze mail is ons medegedeeld dat het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat de besluitvorming ten aanzien van de fietsoversteek wordt doorgeschoven naar het nieuwe college. Dat was er toen nog niet. Dit betekende dat het voorstel niet vóór de vakantieperiode in de raad zou worden behandeld. Ook is medegedeeld dat de verwachting was dat het voorstel op 31 oktober 2018 in de raad zou worden behandeld.

Op 31 mei 2018 is het nieuwe college geïnstalleerd. Wendy van Eijk is portefeuillehouder voor wat betreft dit dossier.

Inmiddels is besloten dat het schema van de raadsvergaderingen is aangepast en dat 31 oktober 2018 is komen te vervallen voor wat betreft de raadsvergaderingen.

Afgelopen dinsdag, 14 augustus, heeft het college ingestemd met het voorstel aan de raad voor wat betreft de fietsoversteek. Het voorstel is bijgevoegd. (zie bijlage) Dit voorstel wordt komende woensdag 22 augustus 2018 openbaar. De behandeling zal naar verwachting plaatsvinden in de raadsvergadering van 26 september 2018. Eerder dus dan aangegeven. Behandeling in de commissie zal plaatsvinden op woensdag 12 september. Beide vergaderingen beginnen om 19.30 uur. Ook weer eerder dan aangegeven. Op 12 september 2018 zal de heer Hanckman van Kragten een presentatie op het voorstel geven aan de commissieleden.

Het is desgewenst mogelijk om spreekrecht aan te vragen. Dit kan voor zowel de commissie- als de raadsvergadering. Spreekrecht dient uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering te worden aangevraagd via griffie@weert.nl of telefonisch via (0495) 575 206. Het spreekrecht mag maximaal 5 min. duren.

Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u met mij contact opnemen. wijkraad@molenakker.nl 

 

Download hier het Raadsvoorstel definitief

Buurtgezinnen.nl Weert

Buurtgezinnen.nl Weert heeft als doel gezinnen met elkaar in contact te brengen om elkaar te helpen en ondersteunen bij de zorg voor de kinderen. Niet iedereen heeft de mensen om zich heen die kunnen bijspringen. De coördinator in Weert, Marion Heijmans komt, na aanmelden via onze website, langs om kennis te maken en uit te leggen hoe het werkt.  

Er zijn altijd vraaggezinnen welkom die steun kunnen gebruiken. De steun die je kunt vragen kan van alles zijn: “Een plek waar je kind kan spelen zodat jij even op adem kunt komen of met een ander kind van je bezig te kunnen zijn. Hulp bij het maken van huiswerk, een rustige plek elders om het huiswerk te kunnen maken. Samen leuke activiteiten ondernemen met jullie kinderen. Soms wordt er ook gelogeerd zodat ouders eens kunnen bijkomen of klussen in huis wat met kinderen erbij niet lukt, meegaan naar ouderavonden op school, meegaan naar een club van je kind etc. ”. Er is heel veel mogelijk.

Én we zoeken steungezinnen die minimaal een ochtend, middag of avond in de week de steun wil bieden aan het vraaggezin. Steungezinnen genieten van hun taak en we zorgen ervoor dat het vraaggezin ook past bij wat jullie willen en kunnen bieden.

We laten gezinnen die bij elkaar passen kennismaken en samen bepalen jullie of er een klik is. Als jullie beslissen dat jullie een koppel willen zijn worden er afspraken gemaakt over welke activiteiten ondernomen gaan worden. Dan gaan jullie samen aan de slag om er een mooi en fijn contact van te maken. Buurtgezinnen.nl trekt 2 jaar met jullie op om te horen of alles goed gaat en jullie het fijn hebben met elkaar.  We volgen ook of de gemaakte steunafspraken nog goed zijn, uitgebreid of aangepast moeten worden. We proberen om af en toe een leuke activiteit te organiseren waar we elkaar kunnen leren kennen en plezier kunnen hebben met de kinderen en met elkaar. 

Goede ideeën zijn altijd welkom. Neem gauw een kijkje op: www.buurtgezinnen.nl

Als er nog vragen zijn mag je me mailen op marion@buurtgezinnen.nl of bellen: 06-53893406

Een prachtig voorbeeld: https://www.buurtgezinnen.nl/wp-content/uploads/2018/04/DDL-20-04-18.pdf

 

Landbouwverkeer

Bron: Weert de Gekste

Sinds enkele jaren is de provinciale weg N275 Weert in de richting van Nederweert, vanaf de Ringbaan-Oost gesloten voor landbouwverkeer, met als gevolg dat agrariërs gebruik maken van de Molenakkerdreef en Helmondseweg als verbindingswegen tussen Weert en Nederweert. Daar gaat nu verandering in komen, zo melden de SP en Weert Lokaal.

Het zeer frequent gebruik van de Molenakkerdreef door landbouwverkeer, met name in de maanden dat er gezaaid en geoogst wordt, zorgt voor verkeersonveilige situaties voor o.a fietsers en voetgangers en veroorzaakt veel geluidsoverlast bij bewoners van de Achtkantmolen en Buitenwiek.

In augustus 2016 heeft een bewoner van de Achtkantmolen hierover een brandbrief gestuurd naar de gemeenteraad. De SP heeft samen met Weert Lokaal de klacht opgepakt en de afgelopen jaren zijn er diverse gesprekken geweest met bewoners, Cumela, LLTB, Parkmanagement Weert en de Provincie Limburg om te komen tot een gezamenlijk gedragen oplossing voor alternatieve routes voor het landbouwverkeer.

Tijdens het laatste overleg in april dit jaar is er eindelijk een knoop doorgehakt. Deze maand is het het verkeersbesluit genomen dat landbouwverkeer niet langer gebruik mag maken van deze route van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 19.00 uur. Tijdens deze tijden is er namelijk een alternatieve route beschikbaar. Het landbouwverkeer kan dan namelijk gebruik maken van de Edisonlaan en Marconilaan op het bedrijventerrein Kampershoek als verbindingswegen tussen Weert en Nederweert.

Weert Lokaal-lid en initiatiefnemer Michel Collignon: ”In 2016 de eerste stap genomen om over dit probleem in gesprek te komen met Gemeente Weert. Gelukkig hebben zij deze kwestie serieus opgepakt en samen met ons en diverse andere betrokken partijen voor dit vraagstuk tot een oplossing te komen.”

SP raadslid Karin Duijsters:” Gelukkig is er nu eindelijk een alternatief gevonden waar alle partijen mee kunnen leven. Voor ons niet helemaal optimaal want wij hadden het liefst gezien dat de Molenakkerdreef definitief gesloten zou worden voor landbouwverkeer. Echter het eerste begin is gemaakt.”

Door wisselingen in de ambtelijke organisatie en de vele gesprekspartners die bij dit onderwerp zijn betrokken heeft deze oplossing zo lang op zich laten wachten.

 

 

Goedbezig Beursvloer

Beste Wijkbewoner,

Op 8 oktober 2018 vindt van 18.00 tot 20.30 uur weer de Goedbezig Beursvloer in Weert plaats.

 

Het belooft weer een sprankelend evenement te worden waarbij handel met gesloten beurzen tussen bedrijven en vrijwilligersorganisaties centraal staat.

Dit jaar stelt Van Mossel VW/Audi Weert hun bedrijfspand aan de Edisonlaan 1 (ingang Kelvinstraat) ter beschikking voor de beursvloer. “Betrokken ondernemerschap vinden we erg belangrijk. Zo zijn we al jaren maatschappelijk partner van een goed doel in Weert. Tijdens de Goedbezig Beursvloer staat betrokken ondernemerschap centraal hetgeen ons trots maakt om gastheer in 2018 te zijn. Ons motto is ”‘Van Mossel biedt u meer dan u verwacht’ hetgeen maakt dat we met veel plezier onze showroom ter beschikking stellen voor de Beursvloer. Wij heten ondernemers en verenigingen van harte welkom en dagen ze uit om leuke matches met elkaar te maken.”  aldus Edwin Gertsen, Bedrijfsdirecteur Van Mossel VW/Audi Weert

 

Vrijwilligersorganisaties vragen bijvoorbeeld om kennis, faciliteiten of helpende handen en stellen hier iets tegenover. Bedrijven op hun beurt bieden geen geld aan maar sluiten aan op de vraag of bieden zelf materialen of kennis aan. Op de beursvloer zijn ook vertegenwoordigers van scholen en serviceclubs van harte welkom, want ook voor hen zijn er mooie matches te maken.

 

Een aantal voorbeelden van mogelijke matches

  • Een scouting krijgt een zithoek aangeboden door een bedrijf en biedt een lunch aan het personeel aan.
  • Een ZZP-er helpt een vereniging bij het organiseren van een evenement; de vereniging maakt reclame tijdens het evenement voor de ZZP-er.
  • Leden van een serviceclub trainen jongeren van een jongerencentrum of klas op sollicitatievaardigheden; de jongeren verzorgen een rap-optreden tijdens een feest van de club.
  • Een bedrijf helpt een sportvereniging met PR; de vereniging speelt een vriendschappelijke wedstrijd tegen het personeel en regelt een hapje en drankje achteraf.
  • Leerlingen doen een onderzoekje voor een bedrijf; het bedrijf geeft een gastles op school of geeft leerlingen de mogelijkheid om zijn bedrijf te bezoeken.
  • Een creatieve club krijgt hulp om stichting te worden van een notaris in ruil voor een schilderij of beeld.

 

Interesse?

Heeft u interesse om deel te nemen? Meld u dan aan via de aanmeldknop hieronder.

Mocht u over bovenstaande vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

 

Hopelijk tot ziens op de Beursvloer!