Informatiebrief EK Triatlon / Stadstriatlon

Aan: De bewoners van dit pand

Betreft: EK Triathlon en Stadstriathlon

 

Weert, 9 mei 2019

Geachte ,

Van donderdag 30 mei tot en met zondag 9 juni staat topsport centraal in Weert. Op deze dagen worden het Europees Kampioenschap Triathlon en de Stadstriathlon gehouden. Nationale en internationale topatleten nemen deel aan de triathlonwedstrijden. Naast de wedstrijden zijn er veel andere activiteiten in het centrum van Weert waaronder een Triathlon Night, een Waanzinnig Winkel Festijn en een kinderkermis. ’s Avonds zijn er live optredens op het Bassin, het volledige programma is terug te lezen op www.weert2019.com.

U woont in de binnenstad of de omgeving daarvan en krijgt veel van de sfeer mee. Daarom wil ik u in deze brief informeren over maatregelen die we nemen om deze weekenden veilig en gezellig te laten verlopen.  

Verkeer en bereikbaarheid

De wijk Molenakker is gedurende de wedstrijddagen 31 mei, 1, 2, 7, 8 en 9 juni bereikbaar via de rotonde aan de Ringbaan Oost en de toegangsweg aan de Ringbaan-Noord. De rotonde Eindhovenseweg is alleen toegankelijk als uitrit van uw wijk, maar is afgesloten als toegang naar de wijk.

Als u de uitrit aan het parcours heeft, de Noordkade, kunt u tijdens de wedstrijden geen gebruik maken van uw uitrit. Als u gebruik wilt maken van uw auto dient u deze elders in de aanliggende woonwijk te parkeren.

Afvuren kanon tijdens de openingsceremonie

Een belangrijk onderdeel van de openingsceremonie op donderdag 30 mei is het officiële startschot van het Europees Kampioenschap. Er wordt in de omgeving van het Bassin een kanon afgeschoten door de schutterij.  Op donderdag 30 mei rond 19:30 uur zal er een indrukwekkende knal te horen zijn.

Preventief cameratoezicht
Tijdens het evenement is er veel publiek aanwezig in het centrum. Het volgen en sturen van publiekstromen bij evenementen, zoals bij de triathlon, is belangrijk voor de veiligheid van het publiek. Daarvoor worden er gedurende de evenementen twee mobiele camera’s geplaatst op het Bassin, met zicht op de volgende straten:

  • Bassin;
  • Wilhelminasingel;
  • Kasteelsingel;
  • Industriekade;
  • Oude Suffolkweg;
  • Noordkade;
  • Werthaboulevard;
  • Eindhovenseweg

Het cameratoezicht vindt plaats van donderdag 30 mei tot en met zondag 9 juni 2019.

De camera’s nemen enkel beelden op van de openbare ruimte, dat wil zeggen dat de privacy van de omwonenden is gewaarborgd. Beelden van panden worden afgeschermd. De camerabeelden worden bekeken, onder regie van de politie. Als u het niet eens bent met het besluit om cameratoezicht in te stellen, kunt u bezwaar maken. Hoe u dit kunt doen, leest u onderaan deze brief.

 

Verdere informatie
Op 20 mei 2019 is er van 19:00 tot 21:00 uur een inloopavond in de Poort van Limburg. Medewerkers van de gemeente Weert en leden van de Stichting Stadstriathlon Weert zijn dan aanwezig om uw vragen of opmerkingen over het evenement te beantwoorden. U hoeft zich niet aan te melden voor de inloopavond, u bent van harte welkom.

In de bijlagen vindt u het wedstrijd en entertainment programma van het Europees Kampioenschap en van de Stadstriathlon. Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Voor vragen over de triatlon is de gemeente voorafgaand en tijdens het evenement bereikbaar op het telefoonnummer 06 383 43 511. U kunt ook een whatsappbericht sturen naar dit nummer of een mail sturen naar info@weert2019.com.

Ik hoop u te mogen begroeten tijdens het sport- en entertainmentgedeelte van het Europees Kampioenschap Triatlon en de Stadstriathlon!

 

Met vriendelijke groet,

A.A.M.M. Heijmans

Burgemeester

 

Bent u het niet eens met het besluit om cameratoezicht in te stellen?

Als u het niet eens bent met het besluit om cameratoezicht in te stellen, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:

Postbus 950

6000 AZ WEERT

 

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:

uw naam, adres, datum en handtekening;
een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
de reden waarom u bezwaar maakt.

Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal.