Wijzigingen ophalen huisvuil Kerst en Oud en Nieuw

23 december tot en met 3 januari

Kerst staat weer voor de deur! Van maandag 23 december tot en met vrijdag 3 januari is het kerstvakantie. Onze afvalverwerker Renewi haalt het huisvuil in de kerstvakantie op andere dagen op dan u gewend bent. Tijdens Kerstmis en op Nieuwjaarsdag wordt namelijk geen huisvuil opgehaald. Daarom verschuift een aantal ophaaldagen.

Let op: alleen de ophaalmomenten van Kerstmis en van 1 tot en met 3 januari veranderen. Op andere momenten wordt het huisvuil op de normale dag opgehaald.

In dit schema ziet u op welke dag uw huisvuil wordt opgehaald:

Normale ophaaldag:          Verplaatst naar:
Maandag 23 december          (geen wijziging) 
Dinsdag 24 december           (geen wijziging) 

Woensdag 25 december      Zaterdag 21 december

Donderdag 26 december       Zaterdag 28 december
Vrijdag 27 december           (geen wijziging) 
Maandag 30 december          (geen wijziging) 
Dinsdag 31 december          (geen wijziging) 

Woensdag 1 januari           Donderdag 2 januari

Donderdag 2 januari           Vrijdag 3 januari
Vrijdag 3 januari                   Zaterdag 4 januari

Zie ook website gemeente

 

Brandveiligheid test

De brandweer krijgt jaarlijks duizenden meldingen van brand in een woning. Soms is er alleen materiële schade. Helaas vallen ieder jaar honderden gewonden en tientallen dodelijke slachtoffers. Gelukkig kunt u zelf veel doen om uw huis brandveiliger te maken of als er toch brand uitbreekt,  de gevolgen ervan te beperken. Deze controlelijst helpt hierbij. U kunt er uw leven en dat van uw huisgenoten mee redden.

Klik hier om de Brandveiligheidstest te downloaden

Imkeren op Molenakker

Mijn interesse in bijen en het gedrag van het bijenvolk waren voor mij de voornaamste reden om in 2014 een imkercursus te volgen.

Imkeren is een hobby waarbij je met beide benen in de natuur staat en niet alleen te maken hebt met het fascinerende leven van de honingbij maar ook met alles wat groeit en bloeit.

Het verschil tussen bijen en wespen

Bijen zijn sterk behaarde insecten en kunnen verdeeld worden in drie groepen: honingbijen, hommels en wilde bijen. De honingbij en de hommel leven in een volk of kolonie. De wilde bijen, in Nederland zo’n 350 verschillende soorten, leven alleen en worden ook wel solitaire bijen genoemd. Imkers hebben honingbijen in een bijenkast. Bijen leven van nectar en stuifmeel dat ze uit bloemen en planten halen.

Wespen zijn insecten met een smalle taille die alleen of in volken leven. Ze leven net als bijen van nectar en stuifmeel, maar ook van zoete dranken of etenswaren zoals limonade en jam.

Bijen komen je in principe niet lastig vallen tijdens de barbecue, wespen daarentegen pikken graag een graantje mee.

De laatste tijd zien we steeds vaker de hoornaar. Dit is een ‘super’ wesp die zo’n 3,5 centimeter lang kan worden en is daarmee ongeveer twee keer zo groot als de ‘gewone’ wesp.

Bestuiving

Zonder bijen gaat er een hoop natuur verloren en volgens berekeningen van Albert Einstein zou de mens nog maar vier jaar te leven hebben als de bijen uitsterven. Hier zit vast een kern van waarheid in: Bijen bestuiven 67 procent van alle planten. De bestuiving en vruchtvorming van veel landbouwgewassen gebeurt met de massale inzet van honingbijen.

Jaren geleden kenden de akkers en weilanden een zeer rijke biodiversiteit. In sommige gevallen kleurden de akkers blauw van de korenbloemen die het graan bijna verstikten. Heel af en toe kom je nog een akker tegen die opgevrolijkt wordt door het blauw van korenbloemen of het geel van boterbloemen. Door een veranderende akkerbouw en veeteelt zijn de akkers erg monotoom geworden. Door onder andere bemesting is het aantal wilde planten in weilanden sterk achteruitgegaan.

In tegestelling tot vroeger vormt het stedelijk gebied met alle bloeiende tuintjes vandaag de dag een belangrijk foerageergebied voor bijen.

Ook Molenakker heeft voor de bij een belangrijke functie. Honingbijen en de ‘wilde’ broertjes, de solitaire bijen en hommels zorgen voor de bestuiving van bloemen, struiken en bomen in het wijkpark, de tuinen en de bermen langs de Molenakkerdreef en het Smalbeekpad. Een goede bestuiving levert voldoende bessen en zaden op, die het voedsel zijn van onder andere vogels.

Het Bijenvolk

Na het afronden van de imkercursus heb ik van de gemeente toestemming gekregen om mijn bijenkasten in de achtertuin te plaatsen. De vliegopening zit aan de waterkant zodat de bijen over het water af- en aan vliegen. Momenteel heb ik hier twee volken staan en dat wil ik verhogen naar maximaal vier volken.

Een bijenvolk bestaat in de zomer uit een koningin en ongeveer 50.000 werkbijen, dit zijn de vrouwelijke bijen. Ook leven er in de zomer een paar honderd mannetjes bijen in het bijenvolk. Dit zijn de darren.

Een koningin is de spil van het volk en kan drie tot vijf jaar oud worden. In de zomer legt ze 1.500 tot 2.000 eitjes per dag. De koningin wordt één keer in haar leven door meerdere darren hoog in de lucht bevrucht en bewaart deze zaadcellen om haar verdere leven bevruchte eitjes te kunnen leggen.

Werkbijen ontstaan uit bevruchte eitjes. In de dracht periode zijn werkbijen de eerste 3 weken huisbij waarin ze huishoudelijk werk doen zoals cellen poetsen en larven voeden. De laatste drie weken zijn ze haalbij en verzamelen ze stuifmeel en nectar. In de zomer wordt een werkbij dus maar 6 weken oud. In de winter kunnen werkbijen 6 maanden oud worden en overleven zo de winter.

De enige taak van darren is om te paren met de koningin. Slechts een paar zijn daartoe in staat. Mocht het lukken dan sterven ze kort daarna. Darren komen uit een onbevrucht eitje en worden enkele maanden oud. Aan het begin van de herfst worden de darren door de werkbijen doodgestoken (de darrenslacht). Dit omdat ze alleen in de zomer nuttig zijn om een koningin te bevruchten en in de winter alleen maar extra mee eten.

Als de temperatuur circa 10 graden is vliegen de bijen uit om nectar, stuifmeel en water te halen. Dat doen ze tot een afstand van 3 tot 5 kilometer vanaf de kast.

De Imker

Bijen zijn heel intelligente dieren die zichzelf prima kunnen verzorgen en hoeven dus niet als andere dieren elke dag gevoerd te worden of van een schoon hok worden voorzien.

Imkeren is het begeleiden van het natuurlijke proces van het bijenvolk. De imker moet proberen zijn bijenvolk(en) in een optimale staat te hebben als er dracht is. De dracht is het aanbod van stuifmeel en nectar door bloemen, struiken en bomen. De drachtperiode voor bijen is van april tot eind juli. Verder bestaat imkeren uit het voorkomen van het natuurlijk zwermen of juist maken van een kunstzwerm op een moment dat het de imker uitkomt. Zwermen is de natuurlijke vorm van voortplanten van een bijenvolk. De oude koningin verlaat de kast met een deel van het volk, in het achtergebleven volk worden nieuwe koninginnen gekweekt. Indien de imker niet ingrijpt kunnen er nog een paar zwermen afvliegen en wordt het bijenvolk wel erg klein. Je kan het natuurlijke zwermen voor zijn door de koningin met een groot aantal bijen in een andere kast te plaatsen. De bijen zonder koningin gaan dan nieuwe koninginnen maken. Dit heet een kunstzwerm.

Het door de haalbijen binnengebrachte stuifmeel dient als eiwitbron voor de larven. De nectar wordt afgegeven aan de werkbijen die het opslaan in de raten. Om de houdbaarheid te verlengen worden er door de bijen enzymen en goede bacteriën aan de nectar toegevoegt. Door verdamping wordt de nectar ingedikt en omgezet tot honing. Als de honing voldoende is ingedikt worden de raten door de bijen verzegeld met wasdeksels. Dit is het wintervoer van de bijen.

Dit jaar heb ik in juni en in augustus een deel van de honingraten weggepakt en geslingerd. “Slingeren” is honing met een soort centrifuge uit de ramen halen. De bijen krijgen hier suikerwater voor terug. In juni heb ik 12 kilo lentehoning geslingerd en in augustus 17 kilo zomerhoning. Op de honingkeuring hebben zowoel de lente als zomerhoning een 9,6 als cijfer gekregen en daarmee het certificaat uitstekend.

Bijenprodukten

Na de imkercursus heb ik nog de cursus specialist bijenproducten gevolgd. Bijen produceren nog veel meer dan alleen honing. Zo is er bijenwas waar kaarsen van gemaakt worden maar ook lippenbalsem.

Veel van de bijenproducten hebben ook een heilzame werking en worden steeds vaker in de geneeskunde toegepast.

Propolis bijvoorbeeld wordt door de bijen aangemaakt en ingezet om kieren en gaten in het onderkomen dicht te ‘kitten’. Propolis is een sterk natuurlijk antibioticum en werkt onder andere goed bij brand en schaaf wonden.

Bijengif werkt positief op spieren, pezen en gewrichten en kan klachten bij MS en reuma verminderen.

Omdat honing kleine hoeveelheden stuifmeel (pollen) bevat kan het hooikoortsklachten verminderen. Door ruim voor het hooikoortsseizoen dagelijks een theelepeltje honing te pakken, bijvoorbeeld in je thee, wen je aan de pollen. Kies bij voorkeur voor lokale honing. Dan weet je zeker dat de bijen ook in aanraking zijn geweest met de boom of plant waarvoor je allergisch bent.

 

Zolang de voorraad strekt is honing beschikbaar. Een potje van 450 gram kost €4,50

Voor meer informatie: Marcel Scheerman, Standaardmolen 20

 

 

 

Wilde bijen tuin in de Molenakker

Het zal niemand ontgaan zijn, het gaat slecht met de insecten en met name met de wilde bijen in Nederland en omringende landen. Veel soorten gaan in aantal achteruit of verdwijnen zelfs helemaal terwijl het de belangrijkste bestuivers zijn van wilde planten en (fruit)bomen. De enorme diversiteit aan soorten, de ecologie en het feit dat ze een belangrijke taak hebben als bestuiver maken wilde bijen een boeiend onderwerp om te bestuderen.

De makkelijkste manier om wilde bijen te bestuderen is om ze naar je tuin te lokken zodat je ze gedurende het voorjaar en de zomer goed kunt volgen. Rond 2011 ben ik onze tuin gaan inrichten om deze zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor wilde bijen.

Veel soorten wilde bijen verzamelen stuifmeel op een of enkele soorten planten. Dus om veel soorten wilde bijen naar je tuin te lokken is het noodzakelijk dat er veel verschillende soorten wilde planten aanwezig zijn. Ieder jaar zaai of koop ik een aantal nieuwe soorten planten om weer nieuwe soorten bijen aan te kunnen trekken. Hierbij zorg ik dat het zaad of de planten gifvrij zijn. De planten in onze tuin waar veel wilde bijen op af komen zijn o.a. Beemdkroon, Slangenkruid, Rapunzel- en Kluwenklokje, Kruisdistel, Akkerdistel, Wilde bertram, Wilde reseda, Knoopkruid, Zandblauwtje, Gevlekt longkruid, Kattenkruid, enz. Tevens heb ik een aantal vroegbloeiende planten en bomen in de tuin staan zoals Blauwe druifjes, Krokussen en een Wilg zodat soorten welke in Maart of April reeds vliegen (o.a. enkele Metselbijen, Hommels en Zandbijen) ook voldoende voedsel kunnen verzamelen.

Langs de oever van de gracht waar onze tuin aan grenst staan oeverplanten zoals Watermunt, Wolfspoot, Kattenstaart en Moerasandoorn waar ook diverse soorten wilde bijen op afkomen. Het gazon wordt nooit bemest en liefst niet te vaak gemaaid. Met name bloeiende paardenbloemen, boterbloemen en witte klaver zijn belangrijke bijenplanten en worden tijdens het maaien zoveel mogelijk gespaard.

Naast voedsel kun je wilde bijen ook naar je tuin lokken door ze nestgelegenheid aan te bieden. Er hangen in onze tuin inmiddels diverse bijenhotels op zonnige plekken. De nestblokken welke ik zelfgebouwd heb geven een veel beter resultaat dan de bijenhotels welke gekocht zijn. Vooral in de verschillende tuincentra worden hotels aangeboden welke niet tot nauwelijks geschikt zijn voor wilde bijen om in te nestelen. Ik heb tevens een schuine leemwand gemaakt waar vooral groefbijen in nestelen en waar o.a. metselbijen leem verzamelen om hun nesten mee dicht te metselen.

De laatste 10 jaar heb ik 63 soorten wilde bijen in onze tuin waargenomen waarvan nu bijna 100 m2 meter bij-vriendelijk is ingericht. Ook een aantal zeldzame soorten hebben onze tuin bezocht, sommige van deze zeldzame soorten komen jaarlijks terug zoals de Andoornbij en de Geelgerande tubebij. De Gewone kegelbij, de Zwarbronzen houtmetselbij, Roodsprietwespbij, Klimopbij, Kleine tuinmaskerbij, Breedbandgroefbij en de Vroege bloedbij zijn nog een aantal voorbeelden van zeldzame soorten die onze tuin reeds bezocht hebben. Persoonlijk vind ik de Grote wolbij een erg fraaie soort waarvan de mannetjes hun territorium fel verdedigen. Ze jagen hierbij ook op veel grotere hommels door er aan te gaan hangen zodat ze vallen en ze vervolgens aan te vallen en ze zo weg te jagen wat altijd een fraai schouwspel is om naar te kijken.

In juli van dit jaar was er een vrouwtje van de Gele tubebij in onze tuin aanwezig. De Gele tubebij is vele tientallen jaren niet in Nederland waargenomen terwijl dit tot 1955 wel nog regelmatig werd aangetroffen. In 2013 dook deze fraaie bij plotseling weer op in de Strabrechtse heide. De laatste jaren zijn er gelukkig weer wat meer waarnemingen en lijkt de soort vooral in het zuidoosten van Noord-Brabant en Midden-Limburg langzaam in aantal toe te nemen. Des te leuker is het als je deze soort ook al in je tuin vindt en dus ook in de Molenakker rondvliegt.

Niet ver van onze tuin is een vrij grote populatie aanwezig van de zeer zeldzame Groene zandbij welke op Gewone ereprijs vliegt. Dit kleine bijtje was tot vorig jaar alleen in Zuid-Limburg en in het noorden van Limburg langs de Maas waargenomen. In de Molenakker staat veel Gewone ereprijs wat ervoor gezorgd heeft dat de soort nu ook hier voorkomt. Inmiddels staat de Gewone ereprijs ook in onze tuin en hoop ik de Groene zandbij binnen enkele jaren ook in onze tuin te mogen begroeten.

Arno van Stipdonk, Standaardmolen

Waterkwaliteit Molenakker

Op jullie vragen over de waterkwaliteit van de vijvers / wateren op Molenakker kunnen wij als gemeente het  volgende antwoorden:

Afgelopen zomer hebben we een bioloog van het waterschap peel en maas geraadpleegd over de waterkwaliteit. Hij is ter plekke geweest en heeft wat onderzoek verricht.

Het oordeel was dat de waterkwaliteit goed is er staan voldoend waterplanten in die gunstig zijn voor de waterkwaliteit.

Gisteren ben ik bij de heer Vogels (Poldermolen 2) geweest hij dacht dat het water vervuild was  het bleken draadalgen te zijn die voor de duiker lagen  het riet gaat hier nog gemaaid worden de algen worden dan ook verwijderd.

De achterzijde van Jan Linders ik ben hier ter plekke geweest met de uitvoerder van prioverve het onkruid op de verharding was niet op beeld hij laat dit in order maken. Het groen heeft hier een ecologische functie Natuurlijk groen.

Dit betekend dat het een natuurlijke uitstraling heeft en dat het geen stak plantsoen is. Het gras is inmiddels gemaaid  rondom de bomen en onder het hekwerk zal nog  bij gemaaid worden.. Het stamschot van de knotwilgen is verwijderd op het lange pad zodat er meer uitzicht is.

In het najaar worden de knotbomen binnen de bebouwde kom geknot.  Het wek staat vanaf week 45 op het programma.

Het groen voldoet aan de normen van ons onderhoudsbestek

Wij hopen jullie voldoende te hebben geïnformeerd

 Cor Wolters.
Gemeente Weert

Fietsbrug

De gemeenteraad van Weert heeft woensdagavond ingestemd met de realisatie van een fietsbrug tussen de nieuwbouwwijk Laarveld en de wijk Molenakker.

Tijdens een eerdere commissievergadering, ter voorbereiding op de raadsvergadering van woensdagavond, kregen de (toekomstige) bewoners van Laarveld de vrees dat de gemeenteraad af wilde zien van de fietsbrug. Er werd een petitie opgestart die ruim 500 handtekeningen opbracht ten behoeve van de realisatie van de fietsbrug. Ook de Montessorischool in de wijk Molenakker stuurde een brief waarbij ze de gemeenteraad vroeg om in te stemmen met de realisatie van de fietsbrug. Tenslotte sprak een van de initiatiefnemers van de petitie de gemeenteraad toe om in te stemmen met de fietsbrug.

De gemeenteraad stemde woensdagavond in met de komst van de fietsbrug. Dat gebeurde unaniem. Er werd ook unaniem een motie ingediend waarbij de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders de opdracht gaf om een goede fietsbrug te realiseren met een zo laag mogelijk hellingspercentage, zodat deze gebruiksvriendelijk is.

Met de realisatie van de fietsbrug is een kostenplaatje van circa 1,5 miljoen euro gemoeid. De gemeenteraad wil dan ook dat deze brug veelvuldig gebruikt gaat worden. Er zal nader onderzocht moeten worden welke definitieve locatie de brug krijgt en welk hellingspercentage mogelijk is. Omdat de Ringbaan-Noord een route is voor vrachtwagens met gevaarlijke stoffen moet deze brug ook volgens de bijbehorende eisen (hoogte) voldoen.

Door in te stemmen met het besluit wordt de huidige oversteek bij de turborotonde veiliger gemaakt, komt er een fietsbrug en komt er ook een gelijkvloerse oversteek tussen Laarveld en de Wiekendreef.

Voortgang besluitvorming over fietsoversteek Hushoven/Laarveld – Molenakker

Geachte wijkbewoner

Op 18 mei 2018 hebben wij namens de gemeente een mail ontvangen. In deze mail is ons medegedeeld dat het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat de besluitvorming ten aanzien van de fietsoversteek wordt doorgeschoven naar het nieuwe college. Dat was er toen nog niet. Dit betekende dat het voorstel niet vóór de vakantieperiode in de raad zou worden behandeld. Ook is medegedeeld dat de verwachting was dat het voorstel op 31 oktober 2018 in de raad zou worden behandeld.

Op 31 mei 2018 is het nieuwe college geïnstalleerd. Wendy van Eijk is portefeuillehouder voor wat betreft dit dossier.

Inmiddels is besloten dat het schema van de raadsvergaderingen is aangepast en dat 31 oktober 2018 is komen te vervallen voor wat betreft de raadsvergaderingen.

Afgelopen dinsdag, 14 augustus, heeft het college ingestemd met het voorstel aan de raad voor wat betreft de fietsoversteek. Het voorstel is bijgevoegd. (zie bijlage) Dit voorstel wordt komende woensdag 22 augustus 2018 openbaar. De behandeling zal naar verwachting plaatsvinden in de raadsvergadering van 26 september 2018. Eerder dus dan aangegeven. Behandeling in de commissie zal plaatsvinden op woensdag 12 september. Beide vergaderingen beginnen om 19.30 uur. Ook weer eerder dan aangegeven. Op 12 september 2018 zal de heer Hanckman van Kragten een presentatie op het voorstel geven aan de commissieleden.

Het is desgewenst mogelijk om spreekrecht aan te vragen. Dit kan voor zowel de commissie- als de raadsvergadering. Spreekrecht dient uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering te worden aangevraagd via griffie@weert.nl of telefonisch via (0495) 575 206. Het spreekrecht mag maximaal 5 min. duren.

Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u met mij contact opnemen. wijkraad@molenakker.nl 

 

Download hier het Raadsvoorstel definitief

Buurtgezinnen.nl Weert

Buurtgezinnen.nl Weert heeft als doel gezinnen met elkaar in contact te brengen om elkaar te helpen en ondersteunen bij de zorg voor de kinderen. Niet iedereen heeft de mensen om zich heen die kunnen bijspringen. De coördinator in Weert, Marion Heijmans komt, na aanmelden via onze website, langs om kennis te maken en uit te leggen hoe het werkt.  

Er zijn altijd vraaggezinnen welkom die steun kunnen gebruiken. De steun die je kunt vragen kan van alles zijn: “Een plek waar je kind kan spelen zodat jij even op adem kunt komen of met een ander kind van je bezig te kunnen zijn. Hulp bij het maken van huiswerk, een rustige plek elders om het huiswerk te kunnen maken. Samen leuke activiteiten ondernemen met jullie kinderen. Soms wordt er ook gelogeerd zodat ouders eens kunnen bijkomen of klussen in huis wat met kinderen erbij niet lukt, meegaan naar ouderavonden op school, meegaan naar een club van je kind etc. ”. Er is heel veel mogelijk.

Én we zoeken steungezinnen die minimaal een ochtend, middag of avond in de week de steun wil bieden aan het vraaggezin. Steungezinnen genieten van hun taak en we zorgen ervoor dat het vraaggezin ook past bij wat jullie willen en kunnen bieden.

We laten gezinnen die bij elkaar passen kennismaken en samen bepalen jullie of er een klik is. Als jullie beslissen dat jullie een koppel willen zijn worden er afspraken gemaakt over welke activiteiten ondernomen gaan worden. Dan gaan jullie samen aan de slag om er een mooi en fijn contact van te maken. Buurtgezinnen.nl trekt 2 jaar met jullie op om te horen of alles goed gaat en jullie het fijn hebben met elkaar.  We volgen ook of de gemaakte steunafspraken nog goed zijn, uitgebreid of aangepast moeten worden. We proberen om af en toe een leuke activiteit te organiseren waar we elkaar kunnen leren kennen en plezier kunnen hebben met de kinderen en met elkaar. 

Goede ideeën zijn altijd welkom. Neem gauw een kijkje op: www.buurtgezinnen.nl

Als er nog vragen zijn mag je me mailen op marion@buurtgezinnen.nl of bellen: 06-53893406

Een prachtig voorbeeld: https://www.buurtgezinnen.nl/wp-content/uploads/2018/04/DDL-20-04-18.pdf