Voortgang besluitvorming over fietsoversteek Hushoven/Laarveld – Molenakker

Geachte wijkbewoner

Op 18 mei 2018 hebben wij namens de gemeente een mail ontvangen. In deze mail is ons medegedeeld dat het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat de besluitvorming ten aanzien van de fietsoversteek wordt doorgeschoven naar het nieuwe college. Dat was er toen nog niet. Dit betekende dat het voorstel niet vóór de vakantieperiode in de raad zou worden behandeld. Ook is medegedeeld dat de verwachting was dat het voorstel op 31 oktober 2018 in de raad zou worden behandeld.

Op 31 mei 2018 is het nieuwe college geïnstalleerd. Wendy van Eijk is portefeuillehouder voor wat betreft dit dossier.

Inmiddels is besloten dat het schema van de raadsvergaderingen is aangepast en dat 31 oktober 2018 is komen te vervallen voor wat betreft de raadsvergaderingen.

Afgelopen dinsdag, 14 augustus, heeft het college ingestemd met het voorstel aan de raad voor wat betreft de fietsoversteek. Het voorstel is bijgevoegd. (zie bijlage) Dit voorstel wordt komende woensdag 22 augustus 2018 openbaar. De behandeling zal naar verwachting plaatsvinden in de raadsvergadering van 26 september 2018. Eerder dus dan aangegeven. Behandeling in de commissie zal plaatsvinden op woensdag 12 september. Beide vergaderingen beginnen om 19.30 uur. Ook weer eerder dan aangegeven. Op 12 september 2018 zal de heer Hanckman van Kragten een presentatie op het voorstel geven aan de commissieleden.

Het is desgewenst mogelijk om spreekrecht aan te vragen. Dit kan voor zowel de commissie- als de raadsvergadering. Spreekrecht dient uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering te worden aangevraagd via griffie@weert.nl of telefonisch via (0495) 575 206. Het spreekrecht mag maximaal 5 min. duren.

Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u met mij contact opnemen. wijkraad@molenakker.nl 

 

Download hier het Raadsvoorstel definitief