Waterkwaliteit Molenakker

Op jullie vragen over de waterkwaliteit van de vijvers / wateren op Molenakker kunnen wij als gemeente het  volgende antwoorden:

Afgelopen zomer hebben we een bioloog van het waterschap peel en maas geraadpleegd over de waterkwaliteit. Hij is ter plekke geweest en heeft wat onderzoek verricht.

Het oordeel was dat de waterkwaliteit goed is er staan voldoend waterplanten in die gunstig zijn voor de waterkwaliteit.

Gisteren ben ik bij de heer Vogels (Poldermolen 2) geweest hij dacht dat het water vervuild was  het bleken draadalgen te zijn die voor de duiker lagen  het riet gaat hier nog gemaaid worden de algen worden dan ook verwijderd.

De achterzijde van Jan Linders ik ben hier ter plekke geweest met de uitvoerder van prioverve het onkruid op de verharding was niet op beeld hij laat dit in order maken. Het groen heeft hier een ecologische functie Natuurlijk groen.

Dit betekend dat het een natuurlijke uitstraling heeft en dat het geen stak plantsoen is. Het gras is inmiddels gemaaid  rondom de bomen en onder het hekwerk zal nog  bij gemaaid worden.. Het stamschot van de knotwilgen is verwijderd op het lange pad zodat er meer uitzicht is.

In het najaar worden de knotbomen binnen de bebouwde kom geknot.  Het wek staat vanaf week 45 op het programma.

Het groen voldoet aan de normen van ons onderhoudsbestek

Wij hopen jullie voldoende te hebben geïnformeerd

 Cor Wolters.
Gemeente Weert

%d bloggers liken dit: