Belangrijke adressen

Klachten

Bel de Servicelijn 575 275 en-of mail naar servicelijn@weert.nl

Meldingen
Vernielingen etc. wijkraad@molenakker.nl en /of jos.geerts@limburg-noord.politie.nl
De wijk leefbaar houden? Dat doen we toch samen!

Overige wetenswaardige adressen
525209 Wijkgebouw “De Spil”
575275 Servicelijn Gemeente Weert
434800 Storing Gas en elektriciteit (24 uur per dag bereikbaar)
575745 Milieuklachten
545828 Meldpunt Jeugd
454500 Wonen Weert
575275 OOR team (Klachten over groen Molenakker tussen 11:00 en 13:00)
697900 PUNT Welzijn
577111 Alg. Maatschappelijk Werk
0800-1682 Storing tv (kabel)
0800-0233040 Storing Water