Noordkade (1997) nr.40 (rechts is huidige toegang tot Graanmolen)