Overlijden Jo Zegels

In het besef, dat door zijn ziekte het afscheid in het verschiet lag, hebben wij kennisgenomen van het overlijden van ons bestuurslid Jo Zegels.

Wij denken met grote waardering terug aan zijn inzet en betrokkenheid bij de stichting “Wijkraad Molenakker”.

Wij wensen Lia en de (klein)kinderen veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Namens het bestuur van de stichting “Wijkraad Molenakker” 

 

Terugkoppeling inloopmoment en deelname klankbordgroep

Beste meneer / mevrouw,

 

Op 31 januari 2024 heeft er een inloopmoment plaatsgevonden waar de plannen nader zijn toegelicht voor het huisvesten van 400 internationale werknemers op de Kelvinstraat nr. 5. U bent aanwezig geweest op het inloopmoment of u heeft eerder te kennen gegeven dat u op de hoogte wil blijven van verdere ontwikkelingen.

 

De vergunning is reeds aangevraagd en wij willen graag met een klankbordgroep naar de uiteindelijke vergunningverlening toe werken. Veel zaken staan nog niet vast. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de terreinindeling, afspraken over het huisreglement en het voorkomen van
overlast. Tijdens de klankbordgroep sessies kunnen ook ervaringen gedeeld worden van de omliggende bedrijven en buurtbewoners van de locatie in Stramproy (Industrieweg 16). Van deze locatie is Tim Clement ook de eigenaar en ook hier is United Homes de beheerorganisatie.

 

Heeft u interesse om deel te nemen aan de klankbordgroep? Dan kunt u dit kenbaar maken door op deze mail te reageren voor 1 maart. Bij voorbaat dank hiervoor.

 

In de bijlage het verslag van het inloopmoment. U vindt hier de vragen die gesteld zijn met antwoorden en onderaan het document de tekeningen van het complex en enkele sfeerbeelden.

 

Heeft u nog prangende vragen dan kunt u ons altijd contacteren per mail op dit mailadres of telefonisch via 0629458888.

 

Hartelijk dank voor uw interesse en graag tot een volgende keer,

 

Vriendelijke groet,

 

Bert Fonteijn en Tim Clement

 

Verslag inloopmoment compleet

Uitnodiging inloopmoment initiatief voor huisvesting van internationale werknemers

Het initiatief voor realisatie van een hoogwaardige huisvesting voor 400 internationale werknemers op de Kelvinstraat 5 heeft inmiddels meer vorm gekregen. Zover, dat eind vorig jaar de vergunning is aangevraagd. De initiatiefnemers, Bert Fonteijn en Tim Clement, nodigen u van harte uit voor een inloopmoment op 31 januari 2024. Daar zullen zij hun plannen nader toelichten. Ook afgevaardigden van de Gemeente Weert en de beheerorganisatie zullen aanwezig zijn. Het wordt een informele bijeenkomst met ruimte om vragen te stellen of ideeën te opperen bij de betreffende personen. Iedereen is welkom.

 

Locatie: Kelvinstraat 1 (Kupers Touringcars)

Dag: 31 januari 2024

Tijdstip: Tussen 17.00 en 19.00 uur

Interesse? Meld u zich dan aub aan door een mail te sturen naar mail@timclement.nl

Dinsdag 16 januari 2024 organiseert de gemeenteraad Weert het Omgevingscafé.

Dinsdag 16 januari 2024 organiseert de gemeenteraad Weert het Omgevingscafé.

Hoe ziet de gemeente Weert er in de toekomst uit? De gemeenteraad heeft de ontwerp Omgevingsvisie op 21 november vastgesteld. De visie gaat over belangrijke onderwerpen als: waar bouwen we nieuwe woningen? Hoe houden we de binnenstad aantrekkelijk? Waar blijft ruimte voor groen en natuur? En hoe blijft Weert bereikbaar? De gemeenteraad van Weert nodigt alle inwoners uit om hier op 16 januari vanaf 19:30 uur samen naar te kijken tijdens het Omgevingscafé.

  

Het Omgevingscafé

Tijdens deze bijeenkomst wordt een algemene presentatie gegeven over de Omgevingsvisie Weert. Wat betekent dit voor Weert, inwoners, ondernemers en bezoekers? En wat houdt dit allemaal in? Na deze presentatie gaan we in kleinere groepen uit elkaar. In deze groepen gaan we in gesprek met raadsleden en betrokken ambtenaren over bepaalde thema’s uit de visie. Deze thema’s zijn:

 • Wonen
 • Binnenstad
 • Dorpskernen
 • Buitengebied
 • Bedrijventerreinen
 • Mobiliteit

 

Ben je nieuwsgierig naar hoe de gemeente jouw buurt, werkomgeving of favoriete plek in de toekomst ziet? Of heb je bijvoorbeeld ideeën over je woonplaats, zorgen over bepaalde ontwikkelingen in de omgeving of vragen over vergroening? Meld je dan aan voor het Omgevingscafé en schrijf je in op twee voor jouw belangrijke thema’s.

 

Jouw mening is belangrijk

Wij zijn benieuwd naar jouw mening over de diverse thema’s. En naar wat je ons wilt meegeven voor verdere uitwerking. Jouw input en ideeën zijn belangrijk en kunnen mede bepalen hoe de gemeenteraad het traject vervolgt. Kom je ook?

 

Voor deze avond moet je je aanmelden. Stuur een e-mail naar griffie@weert.nl met je naam en de twee gekozen thema’s waar je op deze avond graag bij aansluit.

 

 Zienswijze en verdere informatie

Deze avond staat los van de formele inspraakprocedure. Deelname aan deze avond staat dan ook niet gelijk aan het indienen van een zienswijze.

 

Alle inwoners hebben de mogelijkheid formeel te reageren op de ontwerp Omgevingsvisie. Dit kan je doen door middel van het indienen van een zienswijze. Na de ter inzage periode van 8 weken worden alle reacties en zienswijzen verzameld en gedeeld met de raad. De raad besluit uiteindelijk of deze zienswijzen worden meegenomen in de definitieve Omgevingsvisie.

De ontwerp Omgevingsvisie Weert inclusief bijlagen ligt van 7 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ter inzage bij de informatie- en servicebalie in het stadhuis Wilhelminasingel 101. De openingstijden van de informatie- en servicebalie zijn te raadplegen via www.weert.nl/openingstijden

Je kunt de ontwerp Omgevingsvisie ook online vinden: www.weert.nl/omgevingsvisie

  

Programma Omgevingscafé:

 • 19:30 tot 20:00 uur: Inloop
 • 20:00 tot 20:40 uur: Start van de avond en presentatie Omgevingsvisie Weert
 • 20:40 tot 21:10 uur: Tafelgesprekken in groepen thema’s sessie 1
 • 21:10 tot 21:40 uur: Tafelgesprekken in groepen thema’s sessie 2
 • 21:40 tot 22:00 uur: Gezamenlijke afsluiting
 • 22:00 tot 22:30 uur: Borrel

 

Praktische informatie:

 • Wanneer: 16 januari 2024
 • Waar: Theatercafé de Huiskamer, Wilhelminasingel 10b (begane grond ingang achterzijde)
 • Tijd: inloop tussen 19:30-20:00 uur, duur tot plusminus 22:30 uur

Deelnameoverzicht Rommelroute Molenakker zondag 2 juli 2023

Bewoners in de volgende straten hebben zich opgegeven:

 

 • Achtkantmolen
 • Beltmolen
 • Buitenwiek
 • Graanmolen
 • Helmondseweg
 • Houtzaagmolen
 • Korbeel
 • Korenmolen
 • Kroonwiel
 • Molenakkerplein
 • Noordkade
 • Oude Hushoverweg
 • Paltrokmolen
 • Penbalk
 • Poldermolen
 • Standaardmolen
 • Steenspil
 • Stellingmolen
 • Wiekendreef
 • Windmolen