Ontwikkelingen huisvesting locatie internationale werknemers Kampershoek/ Uitnodiging Open Dag woonlocatie Stramproy.

 

Van de initiatiefnemers voor de huisvesting van internationale werknemers op Kampershoek ontvingen wij onderstaande berichtgeving en uitnodiging:

Graag informeren wij u over de ontwikkelingen rondom de huisvesting locatie voor internationale werknemers op Kampershoek. Onze plannen beginnen concreter te worden en we hopen, zoals afgesproken, over niet al te lange termijn weer samen te kunnen zitten. Daarop volgend zullen we dan ook voor een groter publiek onze plannen presenteren en ieders inbreng meenemen. Zo ver is het vooralsnog niet, maar we wilde u wel graag al uitnodigen voor de open dag op de locatie in Stramproy (zie de flyer en tekst hieronder). In principe is iedereen welkom. Er is alle gelegenheid om vragen te stellen aan diverse betrokkenen (omwonenden, bewoners, de beheersorganisatie, etc). U bent meer dan welkom op vrijdag 7 Oktober.

Vriendelijke groet,

Bert Fonteijn en Tim Clement

 

Beste genodigde,

Benieuwd naar onze woonlocatie aan de Industrieweg 16 in Stramproy?

Na een grondige verbouwing door eigenaar Clement Vastgoed wordt de locatie sinds juli 2021 door United Homes gehuurd. Met trots laten wij het resultaat maar al te graag aan u zien. Daarom nodigen wij jullie van harte uit op vrijdag 07 oktober voor onze open dag!

Op deze dag is er volop gelegenheid om de locatie te bekijken, zullen er rondleidingen gegeven worden en zijn er diverse betrokkenen aanwezig om al uw vragen te beantwoorden.

De open dag ziet er als volgt uit:

• 14:00 uur – 14:30 uur: ontvangst
• 14:30 uur – 15:30 uur: rondleiding
• 15:30 uur – 17:00 uur: receptie
Meld je uiterlijk voor 28 september aan via accommodations@unitedhomes.eu
Vergeet hierbij niet te vermelden met hoeveel personen jullie komen.

Mochten er nog vragen op voorhand zijn, dan vernemen wij deze graag.

Wij hopen u 07 oktober te mogen verwelkomen!

Onderhoud aan paden rond park Molenakker

De wijkraad Molenakker heeft onderstaand bericht van de gemeente Weert ontvangen:

 

“Graag wil de gemeente Weert u informeren over het in opdracht gegeven onderhoud aan de recreatieve paden (halfverharding). Afgelopen maanden, jaar, zijn er tal van klachten bij de gemeente ontvangen over de slechte staat van de paden rondom het park bij de Montessorischool. De modderige staat en de plaatselijke plassen water hebben ertoe geleid dat de gemeente een inventarisatie heeft gemaakt over de paden en tot de conclusie is gekomen dat de paden een grondige opknapbeurt nodig hebben.

Dit betekent dat de paden geheel worden voorzien van een nieuwe laag, bestaande uit het product Graustabiel om een veilige en comfortabele situatie te creëren. De werkzaamheden zullen na de bouwvakvakantie van start gaan, een planning is nog niet ontvangen.

Er komt nog een communicatie moment met de bewoners van Molenakker.”

 

 

Deelnemers rommelroute

Op zondag 3 juli as is het zover. De eerste editie van de rommelroute Molenakker met 160 deelnemers!
De blauwe merkjes op het kaartje geven aan op welke adressen buurtbewoners spulletjes verkopen.

Op de adressen met een oranje merkje kan een letter worden gevonden. Kinderen tot 12 jaar kunnen meedoen met een letter-speurtocht.
Zie voor meer informatie het bericht ‘Prijsvraag Rommelroute Molenakker”.

Wij wensen je veel plezier!

Prijsvraag Rommelroute Molenakker

Prijsvraag Rommelroute Molenakker 3 juli 2022

SPEURTOCHT MOLENAKKER ROMMELMARKT

Tijdens de eerste editie van de rommelroute op Molenakker is er een letter-speurtocht uitgezet voor kinderen tot 12 jaar.

Op de adressen die op het deelnemerskaartje gemarkeerd zijn met een oranje merkje, kan een letter gevonden worden. Het is de bedoeling om alle 15 letters te verzamelen en in de juiste volgorde te zetten zodat er een korte zin ontstaat.

Stuur de gevonden oplossing dezelfde dag vóór 23.00 uur in door een mailtje te sturen naar:

rommelroutemolenakker@gmail.com.

Vermeld hierbij:
– de oplossing
– naam en leeftijd van het kind
– telefoon en emailadres

Onder de goede inzenders worden 3 prijsjes verloot. De prijswinnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld.

Heel veel succes!

 

 

Rommelroute

 

Wat?
Als particulier kun je 2e-handsspullen en eigen
gemaakte spulletjes verkopen vanuit je voortuin,
garage of vanaf je oprit.
Voor de kinderen is er tevens een leuke
speurtocht door de wijk.

Meedoen?
Dan is het fijn als je je van te voren aanmeldt, bij
voorkeur vóór 10 juni. Dit kan met onderstaande
QR-code óf als dat niet lukt, stuur een mailtje met je
naam en adres naar:
rommelroutemolenakker@gmail.com. Wij gebruiken
de gegevens om op een plattegrond de deelnemers
van de wijk aan te geven en sturen je vlak van
te voren nog een mailtje met de laatste informatie!

Houd voor updates de facebookpagina @WijkMolenakker en
de HOPLR-app in de gaten.

Spelregels
Als je deelneemt aan de rommelroute ga je akkoord met onderstaande spelregels:
– Je verkoopt alleen spulletjes als particulier, zonder commercieel doel
– Je verkoopt alleen vanaf eigen terrein (voortuin, oprit of garage)
– Voor de verkoop van eten of drinken is geen vergunning. Als de voedsel- en
warenautoriteit onverwacht controles uitvoert zijn boetes voor eigen rekening.
– Wees alert op de verkeersveiligheid en houd de openbare weg vrij van rommel.

DISCLAIMER
De organisatie van de rommelroute kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor schade in welke vorm dan ook. Iedere deelnemer dient zelf te zorgen
voor eventuele verzekeringen.

Overlast op SV Laar, schoolplein BSO en Voetbalkooi

Overlast op het parkeerterrein van SV Laar, schoolplein BSO en Voetbalkooi.
Inmiddels heeft de wijkraad een overleg gehad met de gemeente Weert, Politie, Punt Welzijn,
jongerenwerker, Buurt Boa, BSO en Naschoolse Opvang en de voorzitter van SV Laar met betrekking
tot de overlast op het parkeerterrein van SV Laar, schoolplein BSO en Voetbalkooi. Ook het dealen
aan de achterzijde van Jan Linders is besproken.
De overlast is toegelicht en bevestigd door SV Laar, BSO en NSO. Echter door de gemeente/politie
werd een ander beeld geschetst. Volgens hen zou er weinig tot geen overlast zijn omdat er
nagenoeg geen meldingen zijn geweest. Hierdoor kan aan deze problematiek geen prioriteit gegeven
worden. Daarom willen we onze buurtbewoners en betrokkenen nadrukkelijk vragen om overlast te
melden! Dit kan eenvoudig door een mail te sturen naar wijkraad@molenakker.nl
Hoe meer meldingen hoe sneller wij prioriteit bij de politie krijgen inzake aanpak van het problemen.

Nieuw sociaal digitaal buurtplatform: HOPLR

Foto’s bekijken we tegenwoordig op Instagram. Via Facebook en WhatsApp staan we voortdurend in contact met onze vrienden. Maar onze buren kennen we vaak niet en we maken ook niet gemakkelijk contact met ze. Dat kan nu met Hoplr, een reclamevrij online buurtplatform, waarop je vanaf nu je buurt en je buren kan vinden en dingen met elkaar kan delen.

Wat is Hoplr?

Hoplr is een gratis gesloten sociaal netwerk (https://www.hoplr.com/stad/weert) voor buurten. Het netwerk focust op sociale interactie tussen inwoners en hun betrokkenheid binnen de buurt. Hoplr buurten zijn geografisch afgebakend en gesloten voor de omliggende buurten. In tegenstelling tot de meeste sociale netwerken is Hoplr vrij van reclame. Zo beschermen zij de privacy van hun gebruikers en is er geen commercieel gebruik van data.

Hoe werkt Hoplr?

Op het platform kun je berichten plaatsen en met elkaar in gesprek gaan. Je kunt ook een oproep plaatsen of een vraag stellen aan je buren. Punt Welzijn doet mee aan Hoplr om buurtgericht berichten te plaatsen over bijvoorbeeld buurtprojecten en nieuwe initiatieven. Ook wordt het  gebruikt om de buurt te informeren, mee te laten denken over nieuwe ideeën en om onderling contact te stimuleren.

Organisaties zien de onderlinge buurtberichten niet. Het buurtnetwerk is dus vooral van buren en buurten.

Hoe kan ik me aanmelden?

Download de mobiele app of

  1. ga naar https://www.hoplr.nl en vul je adres in
  2. geef de buurtcode in: Q2PNQ
  3. schrijf je in voor de buurt

Voor meer informatie over Hoplr kijk op www.hoplr.nl.

 

Wat betekent dit voor de andere communicatiekanalen in de wijk?

Uiteraard blijft onze facebookpagina in de lucht voor het delen van berichten en foto’s. Ook onze website en wijkkrant blijven belangrijke bronnen om informatie over onze wijk te delen. HOPLR is gewoon een extra medium om als buurtgenoten met elkaar in contact te komen.