Onderhoud aan paden rond park Molenakker

De wijkraad Molenakker heeft onderstaand bericht van de gemeente Weert ontvangen:

 

“Graag wil de gemeente Weert u informeren over het in opdracht gegeven onderhoud aan de recreatieve paden (halfverharding). Afgelopen maanden, jaar, zijn er tal van klachten bij de gemeente ontvangen over de slechte staat van de paden rondom het park bij de Montessorischool. De modderige staat en de plaatselijke plassen water hebben ertoe geleid dat de gemeente een inventarisatie heeft gemaakt over de paden en tot de conclusie is gekomen dat de paden een grondige opknapbeurt nodig hebben.

Dit betekent dat de paden geheel worden voorzien van een nieuwe laag, bestaande uit het product Graustabiel om een veilige en comfortabele situatie te creëren. De werkzaamheden zullen na de bouwvakvakantie van start gaan, een planning is nog niet ontvangen.

Er komt nog een communicatie moment met de bewoners van Molenakker.”