Ontwikkelingen huisvesting locatie internationale werknemers Kampershoek/ Uitnodiging Open Dag woonlocatie Stramproy.

 

Van de initiatiefnemers voor de huisvesting van internationale werknemers op Kampershoek ontvingen wij onderstaande berichtgeving en uitnodiging:

Graag informeren wij u over de ontwikkelingen rondom de huisvesting locatie voor internationale werknemers op Kampershoek. Onze plannen beginnen concreter te worden en we hopen, zoals afgesproken, over niet al te lange termijn weer samen te kunnen zitten. Daarop volgend zullen we dan ook voor een groter publiek onze plannen presenteren en ieders inbreng meenemen. Zo ver is het vooralsnog niet, maar we wilde u wel graag al uitnodigen voor de open dag op de locatie in Stramproy (zie de flyer en tekst hieronder). In principe is iedereen welkom. Er is alle gelegenheid om vragen te stellen aan diverse betrokkenen (omwonenden, bewoners, de beheersorganisatie, etc). U bent meer dan welkom op vrijdag 7 Oktober.

Vriendelijke groet,

Bert Fonteijn en Tim Clement

 

Beste genodigde,

Benieuwd naar onze woonlocatie aan de Industrieweg 16 in Stramproy?

Na een grondige verbouwing door eigenaar Clement Vastgoed wordt de locatie sinds juli 2021 door United Homes gehuurd. Met trots laten wij het resultaat maar al te graag aan u zien. Daarom nodigen wij jullie van harte uit op vrijdag 07 oktober voor onze open dag!

Op deze dag is er volop gelegenheid om de locatie te bekijken, zullen er rondleidingen gegeven worden en zijn er diverse betrokkenen aanwezig om al uw vragen te beantwoorden.

De open dag ziet er als volgt uit:

• 14:00 uur – 14:30 uur: ontvangst
• 14:30 uur – 15:30 uur: rondleiding
• 15:30 uur – 17:00 uur: receptie
Meld je uiterlijk voor 28 september aan via accommodations@unitedhomes.eu
Vergeet hierbij niet te vermelden met hoeveel personen jullie komen.

Mochten er nog vragen op voorhand zijn, dan vernemen wij deze graag.

Wij hopen u 07 oktober te mogen verwelkomen!