Overlast op SV Laar, schoolplein BSO en Voetbalkooi

Overlast op het parkeerterrein van SV Laar, schoolplein BSO en Voetbalkooi.
Inmiddels heeft de wijkraad een overleg gehad met de gemeente Weert, Politie, Punt Welzijn,
jongerenwerker, Buurt Boa, BSO en Naschoolse Opvang en de voorzitter van SV Laar met betrekking
tot de overlast op het parkeerterrein van SV Laar, schoolplein BSO en Voetbalkooi. Ook het dealen
aan de achterzijde van Jan Linders is besproken.
De overlast is toegelicht en bevestigd door SV Laar, BSO en NSO. Echter door de gemeente/politie
werd een ander beeld geschetst. Volgens hen zou er weinig tot geen overlast zijn omdat er
nagenoeg geen meldingen zijn geweest. Hierdoor kan aan deze problematiek geen prioriteit gegeven
worden. Daarom willen we onze buurtbewoners en betrokkenen nadrukkelijk vragen om overlast te
melden! Dit kan eenvoudig door een mail te sturen naar wijkraad@molenakker.nl
Hoe meer meldingen hoe sneller wij prioriteit bij de politie krijgen inzake aanpak van het problemen.