Plaatsing tijdelijke woningen

Naar aanleiding van de planning over plaatsing tijdelijke woningen, en de reacties daarop van de wijkbewoners heeft de wijkraad Molenakker naar de gemeente en belanghebbende als volgt gereageerd.

De gemeente Weert heeft in juni contact gehad met de wijkraad Molenakker. Daar heeft de gemeente uitleg gegeven over de planning van 61 tijdelijke woningen waarvan 10 tijdelijke woningen die geplaatst gaan worden binnen de wijk Molenakker. Deze woningen zijn voor één ouder gezinnen. De wijkraad heeft daar niet negatief op geantwoord omdat de wijkraad zich bewust is van het enorme tekort aan woningen. Deze vaak gescheiden mensen met kinderen wonen bij hun ouders op een slaapkamer. Deze schrijnende voorbeelden kunnen voorkomen worden door tijdelijke huisvesting.

De wijkraad heeft EXPLICIET aangegeven dat wij GEEN probleem gevallen in de wijk willen. Dus geen drugsverslaafden die zijn afgekickt, mensen in schuldhulpverlening of mensen met psychische problemen. Alleen één ouder gezinnen die daarmee geholpen zijn.

Verder bent u als direct omwonende, wijkbewoner en/of belanghebbende ( volgens de Algemene Wet Bestuursrecht). U kunt bezwaar aantekenen bij de gemeente indien u het niet eens bent met een besluit of een voorgenomen besluit. U kunt ook gebruik maken van het spreekrecht bij een raadvergadering. De wijkraad bezit deze rechten niet. Wij werken als intermediaire en kunnen en mogen geen belanghebbende zijn.

Het is goed dat u naar de informatie avond gaat en u laat informeren. U kent nu onze standpunten en indien u deze onderschrijft, kunt u die ook nog eens kenbaar maken tijdens de avond. Daarnaast zal Wonen Limburg de woningen bouwen en verhuren, dat doet de gemeente niet. Dus ook zij moeten garanderen en liefst op papier dat zij alleen eenouder gezinnen daar zullen huisvesten.