Belangrijke informatie

 • Ophalen oud papier
  Elke 1e zaterdag van de maand haalt voetbalvereniging SV Laar het oud papier op in onze wijk
 • Ophalen huisvuil
  Elke donderdag worden de duobakken in onze wijk geleegd.
  Kijk voor meer informatie op: https://www.weert.nl/huisvuil-duobak-en-ophaaldagen
 • Milieustraat
  Elk jaar krijgt u 6 knippen per huishouden. Hiermee kunt u afval naar de Milieustraat brengen. Met elke knip kunt u 1 m3 afval wegbrengen. De knippen gelden voor dit kalenderjaar. Heeft u aan 6 knippen niet genoeg? Dan kunt u bij de Milieustraat extra knippen kopen voor € 20,- per knip. U kunt bij de Milieustraat alleen met een pas betalen (niet contant).
 • Bladkorven
  Elk najaar plaatst de gemeente Weert bladkorven op een aantal punten in onze wijk.
  U wordt hiervan door diverse media op de hoogte gebracht.
 • Buurtpreventie
  Molenakker heeft een buurtpreventieapp: via deze app wordt u snel op de hoogte gehouden van gevaarlijke/criminele situaties in de wijk. Bent u een nieuwe bewoner? Meld u dan aan via buurtpreventiemolenakker@gmail.com
  U kunt buurtpreventie molenakker ook volgen via facebook
 • Social Media
  De wijkraad communiceert ook via social media: Facebook, Hoplr en Instagram.

overzicht voor welke overlastsituatie u met welke instantie het beste contact op kunt nemen

De wijkkrant verschijnt 2x per jaar, rond Pinksteren en Kerst.
Actuele informatie wordt verspreid via de social media kanalen.