Historie

De gemeente Weert hecht een grote waarde aan een formele organisatievorm van haar inwoners op wijkniveau. Hierdoor kan de gemeente de communicatie optimaliseren en een moderne vorm van inspraak en bestuur mogelijk maken.

In principe is de Stichting Wijkraad Molenakker is ontstaan uit een samenwerkingsverband van de buurtverenigingen Houtzaagmolen en de Paltrokmolen die voor het eerst samen volleybaltoernooien organiseerden. Na vooroverleg is op uitnodiging van de gemeente een wijkraad in oprichting (i.o.)
In maart 1996.

Op 15 oktober 1997 was het zover in Molenakker, toen is de “Stichting Wijkraad Molenakker” formeel opgericht. Na een halfjaar van voorbereiden, het benaderen van alle bewoners van de wijk Molenakker, meerdere bijeenkomsten in de kantine van s.v. Laar en de gesprekken met de gemeente Weert. De handtekeningen onder de statutaire oprichting werden gezet door de leden van de initiatiefgroep “Stichting Wijkraad Molenakker”bij notaris Mr. W.H.M. Verhallen.

De opgerichte “Stichting Wijkraad Molenakker” heeft ten doel het bevorderen van de woon- en leefsituatie in de wijk Molenakker. De “Stichting Wijkraad Molenakker” tracht haar doel ondermeer te bereiken door groeperingen daarin te stimuleren en/of te begeleiden. Dit zal onder andere geschieden door de “Stichting Wijkraad Molenakker” ingestelde werkgroepen, waarin vrijwilligers zitting hebben met tenminste een bestuurslid die de taak van de werkgroep coordinator op zich neemt.

Hoewel de wijk Molenakker een jonge wijk is en geen eigen historie heeft, als we datgene wat opgegraven is even vergeten, is het een wijk die bruiste van de (bouw) activiteiten. Bovendien realiseerde de gemeente Weert binnen Molenakker een wijkgebouw en een wijkpark. Er werden kleine en grote buurtfeesten, volleybal toernooien en vlaamse kermissen georganiseerd. Er is zelfs een mini Elfstedentocht verreden. Kortom in 1997 was de tijd rijp om ook de formele kant van de wijk in de steigers te zetten.

Hierbij wordt door de gemeente met de door de “Stichting Wijkraad Molenakker” georganiseerde werkgroepen overleg gevoerd en worden diverse zaken afgestemd. Daarnaast worden in het overleg tussen de “Stichting Wijkraad Molenakker” en de gemeente Weert alle “gewone” zaken die aan de orde komen zoals, buurtbeheer (groenvoorziening- en verkeersveiligheid), het uitgeven van een wijkkrant en het organiseren van evenementen op wijkniveau.