Doelen

De wijkraad is een stichting die als intermediair tussen de overheid en wijkbewoners fungeert. De hoofddoelstelling hierbij is de leefbaarheid van de wijk te bevorderen door communicatie en werkzaamheid van (groep van) mensen te stimuleren op het gebied van inrichting, veiligheid, evenementen, etc. en zo de belangen van de bewoners in algehele zin te behartigen.