Overlijden Jo Zegels

In het besef, dat door zijn ziekte het afscheid in het verschiet lag, hebben wij kennisgenomen van het overlijden van ons bestuurslid Jo Zegels.

Wij denken met grote waardering terug aan zijn inzet en betrokkenheid bij de stichting “Wijkraad Molenakker”.

Wij wensen Lia en de (klein)kinderen veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Namens het bestuur van de stichting “Wijkraad Molenakker”